Beton towarowy :
klasa od  B 2,5 do B 35  ( od C 8/10 do C 30/37 )
Kruszywa :
- pospółka
- piasek
- żwir
- kruszywo 2-8  i  8-16
Cement:
- worek 25 kg
Transport :
- Wanna -  wywrotka tj. 13,2 m3 (żwir,beton półsuchy)
- Gruszka od 6-9m3
- Gruszko pompa od 6-9m3 z podaniem od 12m do 24m
- Samochód samorozładowczy HDS